петак, 21. април 2017.

Како за неког човека можемо рећи да је праведан

Нема коментара:

.

.
Синтеза. Прототип "Васељенских новина"